Course

ออกแบบนิเทศศิลป์ / เรขศิลป์ศิลป์ / ออกแบบสื่อสาร / มีเดียอาร์ต / แอนิเมชั่น

# คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง
# สอน เรียน ติว คอร์ส สอนออกแบบนิเทศศิลป์ เรียนออกแบบนิเทศศิลป์ ติวออกแบบนิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ออกแบบสื่อสาร มีเดียอาร์ต แอนิเมชั่น

สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ / เรขศิลป์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นสื่อสร้างสรรค์และออกแบบการสื่อสาร น้องๆที่เรียนจบทางด้านนี้สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับสื่อได้หลากหลายมาก เช่น การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบหนังสือ การออกแบบการสื่อสารการตลาด การออกแบบโฆษณา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การภาพเคลื่อนไหว การออกแบบเวปไซด์ การออกแบบตัวอักษร การถ่ายภาพ การสร้างภาพประกอบ และอื่นๆอีกมากมาย

รูปแบบการสอนและหลักสูตรเป็นวิธีเฉพาะของเรา โดยเราแบ่งกลุ่มเรียนขนาดเล็ก เน้นการสอนแยกเป็นรายบุคคลหัวข้อหลักๆที่น้องจะได้เรียนรู้ในวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ / เรขศิลป์ ตั้งแต่เบสิคจะถึงแอดวานซ์ในหัวข้อหลักๆ มีประมาณนี้ แต่ในส่วนของรายละเอียดยังมีอีกมากมายที่น้องๆจะได้เรียนกันที่สตูดิโอของเรา
– พื้นฐานการใช้สี โทน น้ำหนัก และการจัดองค์ประกอบภาพ
– Intro to graphic ทำความรู้จักสโคปเบื้องต้นของการออกแบบกราฟิก
– การตัดทอนภาพ และออกแบบ icon
– การออกแบบตัวอักษรและความเข้าใจอนาโตมี่ การนำไปใช้ในงาน
– ออกแบบงานโปสเตอร์ การวาง Layout ให้มีดึงดูด การจัดอันดับความสำคัญของข้อมูลบน Layout
– Branding และการออกแบบให้เป็นเซตเดียวกัน
– การคิดคอนเซปต์ และออกแบบงานจากแนวคิดที่ตั้งไว้
– จับเวลาออกแบบงานตามโจทย์หัวข้อต่างๆ และแนะนำเทคนิคต่างๆที่ควรมีในห้องสอบ
– เทคนิคเสริมต่างๆสำหรับการออก และการทำพอร์ท
– ดูความถนัด เพื่อประเมินและสรุปผลงานของแต่ละคนต่อยอดเป็นแนวทางทำพอร์ต
– กำหนดชิ้นงานสำหรับทำพอร์ตตามความถนัดและความหลากหลายที่เหมาะสม
– กำหนดชิ้นงานในพอร์ต คอมเมนท์งานและแนะนำวิธีการปรับแก้เพื่อให้งานเป็นไปตามมาตรฐานของการทำพอร์ต
# คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง
 • Text Hover
# คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง
ตารางเวลาเรียนคอร์สออกแบบนิเทศศิลป์ของเรา สามารถเลือกวันเริ่มเรียนและจำนวนครั้งได้ตามที่ต้องการ
 • รอบวันเสาร์ 9.00-12.00 น.
 • รอบวันเสาร์ 13.30-16.30 น.
 • รอบวันเสาร์ 17.30-20.30 น
 • รอบวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.
 • รอบวันอาทิตย์ 13.30-16.30 น.
 • รอบวันอาทิตย์ 20.30-17.30 น.
 • รอบวันจันทร์ 17.00-20.00 น.
 • รอบวันอังคาร 17.00-20.00 น.
 • รอบวันพุธ 17.00-20.00 น.
  # คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง

 • Text Hover
# คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง

 • สมัครคอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง ปกติคอร์สเรียนละ 4,550 บาท สมัครภายในเดือนนี้ลดพิเศษเหลือคอร์สเรียนละ 3,650 บาท การชดเชยขาดเรียน – คอร์สเรียน 8 ครั้ง ชดเชย 1 ครั้ง
 • ***แถมๆ สำหรับน้องๆที่ไม่ขาดเรียนเลย คอร์สแบบ 8 ครั้ง แถมให้เรียน 1 ครั้ง เข้าเรียนเป็น 9 ครั้ง ไปเลย
 • วิธีการสมัคร แจ้งสมัครคอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง เลือกวิชาที่ต้องการเรียน รอบเรียน และวันเริ่มเรียน แล้วติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียด
 • ติดต่อทาง LINE@ หรือโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียด วิชา รอบเรียน และวันเริ่มเรียน ทางเราจะแจ้งยืนยันรอบเรียนและวันเริ่มเรียนตามต้องการกลับเพื่อดำเนินการสมัครกันทาง LINE@
  # คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ออกแบบนิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร นฤมิตศิลป์ เรขศิลป์ จุฬา  ออกแบบสื่อสาร ออกแบบ มัลติมีเดีย ออกแบบ อนิเมชั่น ออกแบบ โฆษณา ออกแบบ กราฟิก จุฬา ลาดกระบัง

Author


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent fringilla tellus sit amet molestie rutrum. Sed volutpat orci quis nibh hendrerit fermentum. Aenean et nibh dui. In hac habitasse platea dictumst.