Course

ดรออิ้ง / วาดเส้น / วาดเส้นมัณฑนศิลป์

คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ดรออิ้ง วาดเส้น มัณฑศิลป์ วาดเส้นมัณฑศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ Drawing Creative Drawing คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ดรออิ้ง วาดเส้น มัณฑศิลป์ วาดเส้นมัณฑศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ Drawing Creative Drawing

# สอนศิลปะ สอนวาดรูป ติวศิลปะ วาดเส้น ติววาดเส้น เรียนวาดเส้น คอร์สวาดเส้นมัณฑนศิลป์ ทัศนศิลป์ ประยุกตย์ศิลป์ ศิลปกรรม มัณฑนศิลป์ จุฬาฯ ศิลปากร ลาดกระบัง มศว.
วาดเส้น (drawing) เป็นวิชาพื้นฐานทางที่สำคัญอย่างมากในกระบวนการถ่ายทอดแนวความคิดออกมาเป็นชิ้นงานการออกแบบ
วิชาวาดเส้นทำให้เข้าใจเรื่องของ รูปทรง โครงสร้าง สัดส่วนและแสงเงา ที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารผลงานการออกมาได้อย่างสวยงามและตรงกับแนวความคิดได้มากที่สุด

รูปแบบการสอนและหลักสูตรเป็นวิธีเฉพาะของเรา โดยเราแบ่งกลุ่มเรียนขนาดเล็ก เน้นการสอนแยกเป็นรายบุคคลหัวข้อหลักๆที่น้องจะได้เรียนรู้ในวิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์ ตั้งแต่เบสิคจะถึงแอดวานซ์ในหัวข้อหลักๆ มีประมาณนี้ แต่ในรายละเอียดน้องๆ ต้องมาเรียนถึงจะได้รู้ที่สตูดิโอของเรา
– การคุมน้ำหนักมือในการเขียนเส้นร่าง และวิธีการลากเส้นที่ถูกต้องโดยไม่ใช้ไม้บรรทัด
– ทำความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของหุ่น วิธีการวัดและแบ่งสัดส่วนโดยใช้ดินสอ
– วิธีการวัดสัดส่วน ทำความเข้าใจในการมองและสังเกต โครงสร้าง รูปร่างรูปทรงของหุ่น และการจัดองค์ประกอบในหน้ากระดาษ
– วิธีลงน้ำหนักแบบแบ่งเฉดและการลงแบบไล่น้ำหนัก
– ทำความเข้าใจแสงเงา พื้นผิวของวัตถุแต่ละประเภท และการลงน้ำหนักพื้นผิวของวัตถุที่ต่างกัน
– วิธีการจัดหุ่นรวม และการเลือกมุมเพื่อให้งานน่าสนใจ
– จับเวลาและเทคนิคการทำงานในเวลาจำกัด
– วางแผนเตรียมตัวทำพอร์ตวิธีเลือกหุ่นเพื่อใช้ในการทำพอร์ต
– กำหนดชิ้นงานในพอร์ต คอมเมนท์งานและแนะนำวิธีการปรับแก้เพื่อให้งานเป็นไปตามมาตรฐานของการทำพอร์ต
– แนะนำเทคนิคต่างๆที่ควรมีในห้องสอบ
 • Text Hover
# คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ดรออิ้ง วาดเส้น มัณฑศิลป์ วาดเส้นมัณฑศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ Drawing Creative Drawing คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ดรออิ้ง วาดเส้น มัณฑศิลป์ วาดเส้นมัณฑศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ Drawing Creative Drawing
ตารางเวลาเรียนคอร์สวาดเส้นมัณฑนศิลป์ของเรา สามารถเลือกวันเริ่มเรียนและจำนวนครั้งได้ตามที่ต้องการ
 • รอบวันเสาร์ 9.00-12.00 น.
 • รอบวันเสาร์ 13.30-16.30 น.
 • รอบวันเสาร์ 17.30-20.30 น
 • รอบวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.
 • รอบวันอาทิตย์ 13.30-16.30 น.
 • รอบวันอาทิตย์ 20.30-17.30 น.
 • รอบวันจันทร์ 17.00-20.00 น.
 • รอบวันอังคาร 17.00-20.00 น.
 • รอบวันพุธ 17.00-20.00 น.
  # คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ดรออิ้ง วาดเส้น มัณฑศิลป์ วาดเส้นมัณฑศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ Drawing Creative Drawing คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ดรออิ้ง วาดเส้น มัณฑศิลป์ วาดเส้นมัณฑศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ Drawing Creative Drawing

 • Text Hover
# คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ดรออิ้ง วาดเส้น มัณฑศิลป์ วาดเส้นมัณฑศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ Drawing Creative Drawing คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ดรออิ้ง วาดเส้น มัณฑศิลป์ วาดเส้นมัณฑศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ Drawing Creative Drawing

 • สมัครคอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง ปกติคอร์สเรียนละ 4,550 บาท สมัครภายในเดือนนี้ลดพิเศษเหลือคอร์สเรียนละ 3,650 บาท การชดเชยขาดเรียน – คอร์สเรียน 8 ครั้ง ชดเชย 1 ครั้ง
 • ***แถมๆ สำหรับน้องๆที่ไม่ขาดเรียนเลย คอร์สแบบ 8 ครั้ง แถมให้เรียน 1 ครั้ง เข้าเรียนเป็น 9 ครั้ง ไปเลย
 • วิธีการสมัคร แจ้งสมัครคอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง เลือกวิชาที่ต้องการเรียน รอบเรียน และวันเริ่มเรียน แล้วติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียด
 • ติดต่อทาง LINE@ หรือโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียด วิชา รอบเรียน และวันเริ่มเรียน ทางเราจะแจ้งยืนยันรอบเรียนและวันเริ่มเรียนตามต้องการกลับเพื่อดำเนินการสมัครกันทาง LINE@
  # คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ดรออิ้ง วาดเส้น มัณฑศิลป์ วาดเส้นมัณฑศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ Drawing Creative Drawing คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ดรออิ้ง วาดเส้น มัณฑศิลป์ วาดเส้นมัณฑศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม วาดเส้นพื้นฐาน วาดเส้นสร้างสรรค์ Drawing Creative Drawing

Author


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent fringilla tellus sit amet molestie rutrum. Sed volutpat orci quis nibh hendrerit fermentum. Aenean et nibh dui. In hac habitasse platea dictumst.