Course

ประยุกต์ศิลป์

# สอนทัศนศิลป์ เรียนทัศนศิลป์ ติวทัศนศิลป์ ศิลปกรรม จุฬาฯ สอนประยุกต์ศิลป์ เรียนประยุกต์ศิลป์ ติวประยุกต์ศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร
ประยุกต์ศิลป์ศึกษา (Applied Arts) จิตรกรรมประยุกต์ เป็นการนำศิลปะแบบของคณะจิตรกรรมรวมทั้งศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งทอ สิ่งพิมพ์ มาปรับและประยุกต์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสร้างสรรค์ศิลปะที่มีประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม บูรณาการความรู้ในวิชาการต่างๆ เน้นคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณธรรม
 • Text Hover
ตารางเวลาเรียนคอร์สประยุกต์ศิลป์ของเรา สามารถเลือกวันเริ่มเรียนและจำนวนครั้งได้ตามที่ต้องการ
 • รอบวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.
 • รอบวันอาทิตย์ 13.30-16.30 น.
 • รอบวันอาทิตย์ 17.30-20.30 น.
 • รอบวันจันทร์ 17.00-20.00 น.
 • รอบวันอังคาร 17.00-20.00 น.
 • รอบวันพุธ 17.00-20.00 น.
# ติวศิลปะ ติวสถาปัตย์ ติววาดเส้น ติวออกแบบภายใน ติวนิเทศศิลป์ ติวเรขศิลป์ ติวแฟชั่น ติวออกแบบผลิตภัณฑ์ INDA COMMDE
 • Text Hover
 • เลือกสมัครคอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง+แถมชดเชย 1 ครั้ง หรือ สมัครคอร์สเรียนแบบ 12 ครั้ง+แถมชดเชย 2 ครั้ง
 • ***แถมๆ สำหรับน้องๆที่ไม่ขาดเรียนเลย คอร์สแบบ 8 ครั้ง แถมให้เรียน 1 ครั้ง เข้าเรียนเป็น 9 ครั้ง และ คอร์สแบบ 12 ครั้ง แถมให้เรียน 2 ครั้ง เข้าเรียนเป็น 14 ครั้ง
 • วิธีการสมัคร แจ้งสมัครคอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง เลือกวิชาที่ต้องการเรียน รอบเรียน และวันเริ่มเรียน แล้วติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียด
 • ติดต่อทาง LINE@ หรือโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียด วิชา รอบเรียน และวันเริ่มเรียน ทางเราจะแจ้งยืนยันรอบเรียนและวันเริ่มเรียนตามต้องการกลับเพื่อดำเนินการสมัครกันทาง LINE@
# ติวศิลปะ ติวสถาปัตย์ ติววาดเส้น ติวออกแบบภายใน ติวนิเทศศิลป์ ติวเรขศิลป์ ติวแฟชั่น ติวออกแบบผลิตภัณฑ์ INDA COMMDE

 

Author


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent fringilla tellus sit amet molestie rutrum. Sed volutpat orci quis nibh hendrerit fermentum. Aenean et nibh dui. In hac habitasse platea dictumst.