Your address will show here +12 34 56 78
Menu
โปรโมชั่น
สมัครภายในเดือนนี้ รับเลยส่วนลดต่างๆมากมาย
# ติวศิลปะ ติวสถาปัตย์ ติววาดเส้น ติวออกแบบภายใน ติวนิเทศศิลป์ ติวเรขศิลป์ ติวแฟชั่น ติวออกแบบผลิตภัณฑ์ INDA COMMDE

 

฿ 3690
คอร์สความถนัดทางสถาปัตย์
สมัครคอร์สเรียนแบบบุฟเฟ่ต์
เรียน 5 สัปดาห์

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 20% จากราคาปกติคอร์สเรียนละ 4,590 บาท
เหลือคอร์สเรียนละ 3,690 บาท

฿ 3690
คอร์สวาดเส้นมัณฑนศิลป์
สมัครคอร์สเรียนแบบบุฟเฟ่ต์
เรียน 5 สัปดาห์

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 20% จากราคาปกติคอร์สเรียนละ 4,590 บาท
เหลือคอร์สเรียนละ 3,690 บาท

฿ 3690
คอร์สออกแบบทุกวิชา
สมัครคอร์สเรียนแบบบุฟเฟ่ต์
เรียน 5 สัปดาห์

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 20% จากราคาปกติคอร์สเรียนละ 4,590 บาท
เหลือคอร์สเรียนละ 3,690 บาท

฿ 4400
คอร์สศิลปะเด็กที่ไม่เด็ก
สมัครเรียนแบบ 8 ครั้ง
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 15% ปกติคอร์สเรียนละ 5,200 บาท
เหลือคอร์สเรียนละ 4,400 บาท
การชดเชยขาดเรียน - คอร์สเรียน 8 ครั้ง ชดเชย 1 ครั้ง

฿ 5500
คอร์สสีน้ำฮิปสเตอร์
สมัครเรียนแบบ 10 ครั้ง
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง

พิเศษสมัครภายในเดือนนี้ลด 15% จากปกติคอร์สเรียนละ 6,000 บาท
เหลือคอร์สเรียนละ 5,500 บาท
การชดเชยขาดเรียน คอร์สเรียน 8 ครั้ง - ชดเชย 1 ครั้ง