Course

สถาปัตย์ / ความถนัดทางสถาปัตย์ / TPAT4 / CU-TAD

# สอนสถาปัตย์ เรียนสถาปัตย์ ติวสถาปัตย์ สถาปัตย์หลัก สถาปัตย์ไทย สถาปัตย์ภายใน ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์ผังเมือง สถาปัตย์ไอดี INDA PAT4 TPAT4

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่มีการศึกษาด้านการออกแบบหลายสาขา หลายแขนง เช่น การออกแบบอาคาร ออกแบบภายใน ออกแบบผังเมือง ภูมิสภาปัตย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้การใช้สอยเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไม่ได้มีแค่สาขาเดียว และในแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีสาขาและชื่อเรียกแตกต่างกัน น้องๆจึงต้องศึกษาให้ดีก่อนเข้าศึกษากัน

รูปแบบการสอนและหลักสูตรเป็นวิธีเฉพาะของเรา โดยเราแบ่งกลุ่มเรียนขนาดเล็ก เน้นการสอนแยกเป็นรายบุคคลหัวข้อหลักๆที่น้องจะได้เรียนรู้ในวิชาความถนัดทางสถาปัตย์ ตั้งแต่เบสิคจะถึงแอดวานซ์ในหัวข้อหลักๆ มีประมาณนี้ แต่ในส่วนของรายละเอียดยังมีอีกมากมายที่น้องๆ จะได้เรียนกันที่สตูดิโอของเรา
– เบสิคการวาดเส้นพื้นฐานสำหรับงานสถาปัตย์
– เบสิคการวาดคน/รถ/ต้นไม้ สิ่งของและมุมต่างๆ
– การวาด Perspective เบื้องต้น
– Perspective ในมุมอื่นๆ เช่น Bird’s-eye view
– การเข้าใจรูปทรงสามมิติ (isometric) 
– Deline ฝึกน้ำหนักมือ แสง/เงา เพื่อใช้ใน Perspective และฝึกเขียนงานสำหรับเก็บพอร์ต
– การลดทอนรายละเอียด เช่น โลโก้ เพิ่มการสื่อสารผ่านภาพ
– Sketch design ออกแบบ Product, อาคารขนาดเล็ก จัด Composition หน้ากระดาษ การตีความมุมมองจากโจทย์ การจัดองค์ประกอบของภาพ
– ทักษะการใช้สีประเภทต่างๆ
– ทำข้อสอบแบบจับเวลาจริง และการทำพอร์ต
– แนะนำเทคนิคต่างๆที่ควรมีในห้องสอบ
 • Text Hover
# คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ออกแบบ สถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์ไทย สถาปัตย์ผังเมือง สถาปัตย์อุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์อินเตอร์ INDA TPAT4 CUTAD จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ออกแบบ สถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์ไทย สถาปัตย์ผังเมือง สถาปัตย์อุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์อินเตอร์ INDA TPAT4 CUTAD จุฬา ลาดกระบัง
ตอนนี้เรามีรอบเรียนคอร์สความถนัดสถาปัตย์ตามนี้เลยครับ สามารถเลือกวันเริ่มเรียนและจำนวนครั้งได้ตามที่ต้องการ
 • รอบวันเสาร์ 9.00-12.00 น.
 • รอบวันเสาร์ 13.30-16.30 น.
 • รอบวันเสาร์ 17.30-20.30 น
 • รอบวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.
 • รอบวันอาทิตย์ 13.30-16.30 น.
 • รอบวันอาทิตย์ 20.30-17.30 น.
 • รอบวันจันทร์ 17.00-20.00 น.
 • รอบวันอังคาร 17.00-20.00 น.
 • รอบวันพุธ 17.00-20.00 น.
  # คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ออกแบบ สถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์ไทย สถาปัตย์ผังเมือง สถาปัตย์อุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์อินเตอร์ INDA TPAT4 CUTAD จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ออกแบบ สถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์ไทย สถาปัตย์ผังเมือง สถาปัตย์อุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์อินเตอร์ INDA TPAT4 CUTAD จุฬา ลาดกระบัง

 • Text Hover
# คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ออกแบบ สถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์ไทย สถาปัตย์ผังเมือง สถาปัตย์อุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์อินเตอร์ INDA TPAT4 CUTAD จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ออกแบบ สถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์ไทย สถาปัตย์ผังเมือง สถาปัตย์อุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์อินเตอร์ INDA TPAT4 CUTAD จุฬา ลาดกระบัง


 • เลือกสมัครคอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง+แถมชดเชย 1 ครั้ง หรือ สมัครคอร์สเรียนแบบ 12 ครั้ง+แถมชดเชย 2 ครั้ง

 • ***แถมๆ สำหรับน้องๆที่ไม่ขาดเรียนเลย คอร์สแบบ 8 ครั้ง แถมให้เรียน 1 ครั้ง เข้าเรียนเป็น 9 ครั้ง และ คอร์สแบบ 12 ครั้ง แถมให้เรียน 2 ครั้ง เข้าเรียนเป็น 14 ครั้ง

 • วิธีการสมัคร แจ้งสมัครคอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง เลือกวิชาที่ต้องการเรียน รอบเรียน และวันเริ่มเรียน แล้วติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียด

 • ติดต่อทาง LINE@ หรือโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียด วิชา รอบเรียน และวันเริ่มเรียน ทางเราจะแจ้งยืนยันรอบเรียนและวันเริ่มเรียนตามต้องการกลับเพื่อดำเนินการสมัครกันทาง LINE@
  # คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ออกแบบ สถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์ไทย สถาปัตย์ผังเมือง สถาปัตย์อุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์อินเตอร์ INDA TPAT4 CUTAD จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ศิลปะ ออกแบบ สถาปัตย์ ความถนัดทางสถาปัตย์ สถาปัตย์ภายใน สถาปัตย์ไทย สถาปัตย์ผังเมือง สถาปัตย์อุตสาหกรรม ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตย์อินเตอร์ INDA TPAT4 CUTAD จุฬา ลาดกระบัง

Author


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent fringilla tellus sit amet molestie rutrum. Sed volutpat orci quis nibh hendrerit fermentum. Aenean et nibh dui. In hac habitasse platea dictumst.