Course

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การนำเอาคิดสร้างสรรค์ใหม่มาผสมผสานระหว่างศาสตร์ด้านศิลปะการออกแบบ วิศวกรรม และธุรกิจเข้าด้วยกัน ทั้งยังต้องยังต้องตอบโจทย์ คำนึงถึงวัสดุ และกระบวนการผลิต เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้ตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆ ธุรกิจ

รูปแบบการสอนและหลักสูตรเป็นวิธีเฉพาะของเรา โดยเราแบ่งกลุ่มเรียนขนาดเล็ก เน้นการสอนแยกเป็นรายบุคคลหัวข้อหลักๆที่น้องจะได้เรียนรู้ในวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เบสิคจะถึงแอดวานซ์ในหัวข้อหลักๆ มีประมาณนี้ แต่ในส่วนของรายละเอียดยังมีอีกมากมายที่น้องๆจะได้เรียนกันที่สตูดิโอของเรา
– หลักการวาดภาพ perspective และ isometric แบบต่างๆ และน้ำหนักเส้นในการสเก็ตงาน
– แนวคิด หลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในด้านต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ Accessories (ของแต่งบ้าน) เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์สาธารณะต่างๆ
– การเขียนแบบ อ่านแบบ และการใช้ Scale ในการเขียนแบบ
– เทคนิคการลงสี สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์
– ความเข้าใจเรื่องวัสดุต่างๆที่ใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
– หลักการทำ Sketch Design สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์
– วิเคราะห์คอนเซ็ป วิธีการคิดและการผลิต ของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง
– จับเวลาออกแบบงานตามโจทย์หัวข้อต่างๆ และแนะนำเทคนิคต่างๆที่ควรมีในห้องสอบ
– เทคนิคเสริมต่างๆสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการทำพอร์ต
– กำหนดชิ้นงานในพอร์ต คอมเมนท์งานและแนะนำวิธีการปรับแก้เพื่อให้งานเป็นไปตามมาตรฐานของการทำพอร์ต
 • Text Hover
# คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง
ตารางเวลาเรียนคอร์สออกแบบผลิตภัณฑ์และคอร์สออกแบบเซรามิกของเรา สามารถเลือกวันเริ่มเรียนและจำนวนครั้งได้ตามที่ต้องการ
 • รอบวันเสาร์ 9.00-12.00 น.
 • รอบวันเสาร์ 13.30-16.30 น.
 • รอบวันเสาร์ 17.30-20.30 น
 • รอบวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.
 • รอบวันอาทิตย์ 13.30-16.30 น.
 • รอบวันอาทิตย์ 20.30-17.30 น.
 • รอบวันจันทร์ 17.00-20.00 น.
 • รอบวันอังคาร 17.00-20.00 น.
 • รอบวันพุธ 17.00-20.00 น.
  # คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง

 • Text Hover
# คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง


 • เลือกสมัครคอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง+แถมชดเชย 1 ครั้ง หรือ สมัครคอร์สเรียนแบบ 12 ครั้ง+แถมชดเชย 2 ครั้ง

 • ***แถมๆ สำหรับน้องๆที่ไม่ขาดเรียนเลย คอร์สแบบ 8 ครั้ง แถมให้เรียน 1 ครั้ง เข้าเรียนเป็น 9 ครั้ง และ คอร์สแบบ 12 ครั้ง แถมให้เรียน 2 ครั้ง เข้าเรียนเป็น 14 ครั้ง

 • วิธีการสมัคร แจ้งสมัครคอร์สเรียนแบบ 8 ครั้ง เลือกวิชาที่ต้องการเรียน รอบเรียน และวันเริ่มเรียน แล้วติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียด

 • ติดต่อทาง LINE@ หรือโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียด วิชา รอบเรียน และวันเริ่มเรียน ทางเราจะแจ้งยืนยันรอบเรียนและวันเริ่มเรียนตามต้องการกลับเพื่อดำเนินการสมัครกันทาง LINE@
  # คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง คอร์ส สอน เรียน ติว ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬา ลาดกระบัง

Author


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent fringilla tellus sit amet molestie rutrum. Sed volutpat orci quis nibh hendrerit fermentum. Aenean et nibh dui. In hac habitasse platea dictumst.