Blog

คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

รีวิวมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร

น้องที่อยากเรียนศิลปะพี่เชื่อว่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น้องๆ อยากจะเข้าเรียน เพราะที่นี่มีศิษย์เก่าหลายคนที่มีเชื่อเสียง เช่น นนทรีย์ นิมิบุตร, ยุทธเลิศ สิปปภาค ผู้กำกับชื่อดัง และมีศิษย์เก่าที่จบสาขาการออกแบบภายใน อย่างเช่น ท่านอ.ธีรวัลย์ วรรธโนทัย ซึ่งดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจบไปเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบภายในประจำมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอีกหลายท่าน

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมชื่อคณะจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวิชาการตกแต่งอยู่ด้วย จัดตั้งมา 76 ปีแล้ว ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้

คณะมัณฑนศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสูตรเสมอมา เพื่อจัดการสอนให้น้องๆ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ โครงสร้างหลักของหลักสูตรที่นี่น้องๆจะได้เรียน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่

1.กลุ่มวิชาพื้นฐานมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2.กลุ่มวิชาพื้นฐานทางศิลปปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะ ซึ่งน้องๆ ที่เรียนคณะมัณฑนศิลป์ทุกคนจะต้องเรียนเพื่อให้มีมาตรฐานทางศิลปะปฏิบัติและทฤษฎีศิลปะ
3.กลุ่มวิชาเอกหรือวิชาบังคับของสาขาวิชาเป็นกลุ่มวิชาที่สร้างความรู้ความสามารถในวิชาชีพโดยตรง
4.กลุ่มวิชาเลือกเป็นกลุ่มวิชาที่เสริมความรู้ในวิชาชีพให้กว้างขวาง และส่งเสริม ความสนใจ ความถนัดส่วนบุคคล ให้มีโอกาสพัฒนามากขึ้น

ที่นี่ถือว่าเป็นคณะที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ ซึ่งน้องๆที่มีความสนใจในด้านศิลปะอยากจะเข้าเรียน และ ที่นี่มีการรับนักศึกษาโดยการสอบตรงเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะรับนักศึกษาประมาณปีละ 60 คน ในสาขาการออกแบบภายใน โดยการสอบคัดเลือกในวิชาบังคับ 3 วิชา ประกอบด้วย ภาษาและสังคม, วิทย์และคณิตและวาดเส้นมัณฑนศิลป์ โดยน้องๆ สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้สูงสุดถึง 7 วิชาในคณะ 

จุดเด่นของที่นี่ คืออะไร

- เป็นหลักสูตรศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน) 4 ปี
- จบแผนการเรียน ศิลป์-คำนวน, ศิลป์-ภาษา, ปวช. หรือเทียบเท่า สามารถสมัครเรียนได้

เรียนเกี่ยวกับอะไร

​การออกแบบที่ดีแก้ได้ทุกปัญหา จากหลักฐานที่นักโบราณคดีขุดค้นพบมนุษย์เราใช้การออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ รู้จักการใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ประดิษฐ์อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และสร้างงานศิลปะเพื่อสุนทรียะมานานกว่า 6,000 ปี สาขาออกแบบภายใน (Interior Design) เป็นหนึ่งในสาขาหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียะในการเรียน เราใช้การออกแบบภายในเพื่อตกแต่งห้องในอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า หรือหอประชุมขนาดใหญ่ ให้เกิดความสวยงาม พร้อมกันนั้นก็ต้องคอยคำนึงถึงการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วย เช่น ทิศทางแสง อุณหภูมิห้อง หรือเสียงรบกวน เป็นต้น รวมไปถึงการกระตุ้นสร้างให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ด้วย เช่น การใช้สีแดงในห้องทานอาหารเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารมากขึ้น เป็นต้น ฉะนั้นคนที่เรียนในสาขานี้จะต้องมีความรู้ที่รอบด้านเกี่ยวกับการออกแบบภายในอาคาร ตั้งแต่การเรียนเขียนแบบ การใช้ความพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการออกแบบ การออกแบบสภาพแวดล้อม การออกแบบเครื่องเรือน ไปจนถึงความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่จะนำมาใช้เพื่อการตกแต่ง

จบมาทำงานอะไร

มัณฑนากร, นักออกแบบภายใน, สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมภายใน, ผู้บริหารงานโครงการออกแบบภายใน, ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายใน, อาจารย์, นักวิชาการด้านการออกแบบภายใน, ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือน และของตกแต่ง รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

สมัครเรียนทำอย่างไร

ระบบรับตรง (สิงหาคม)

-ให้ผู้สมัครเข้าสู่ เวปไซต์ www.decentrance.su.ac.th

คุณสมบัติ

- สำเร็จหรือกำลังศึกษาระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
- สัญชาติไทย
- เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

** หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือ ถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม

Author


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent fringilla tellus sit amet molestie rutrum. Sed volutpat orci quis nibh hendrerit fermentum. Aenean et nibh dui. In hac habitasse platea dictumst.