ชุดอุปกรณ์ วิชาความถนัดทางสถาปัตย์

฿995.00

  • ดินสอโม่ STAEDTLER
  • ไส้ดินสอโม่ STAEDTLER ความเข้ม 2B
  • โม่เหลาดินสอ STAEDTLER
  • ปากกาตัดเส้น PIGMA .005 .01 .03
  • ปากกามาร์คเกอร์หรือปากกาหัวม้า
  • สมุดสเก็ตขนาด A4 สันห่วง กระดาษสีขาวแบบไม่มีเส้น
Category: