ชุดอุปกรณ์ วิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

฿590.00

 • ดินสอกดหรือดินสอโม่แล้วตามถนัด (นักเรียนนำมาเอง)
 • ดินสอ HB จำนวน 2 แท่ง
 • ไม้บรรทัดพลาสติก 12″
 • ยางลบดินสอ
 • ยางลบเลื่อน
 • ปากกาตัดเส้น PIGMA เบอร์ 005
 • ปากกาตัดเส้น PIGMA เบอร์ 01
 • ปากกาตัดเส้น PIGMA เบอร์ 03
 • สมุดสเก็ตขนาด A4 กระดาษสีขาวแบบไม่มีเส้น
 • กระดานเรียบสองหน้า ขนาด A3+
 • คลิปหนีบกระดาน 2 ตัว
Category: