Your address will show here +12 34 56 78
Blog

เพราะสถาปัตย์ไม่ได้มีแค่สาขาเดียว และในแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีสาขาและชื่อเรียกแตกต่างกัน ดังนั้น บทความนี้เราจะชวนน้องๆ มาทำความรู้จักกับ สาขาเรียนทางด้านสถาปัตยกรรม ให้มากขึ้น มาทำความเข้าใจหลักสูตรและประเด็นสำคัญของการเรียนสถาปัตย์แขนงต่างๆ กันไว้ก่อนเข้าไปเรียนจริงดีกว่า

0

Blog

คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่นี่ถือว่าเป็นคณะที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ ซึ่งน้องๆที่มีความสนใจในด้านศิลปะอยากจะเข้าเรียน และ ที่นี่มีการรับนักศึกษาโดยการสอบตรงเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะรับนักศึกษาประมาณปีละ 60 คน ในสาขาการออกแบบภายใน โดยการสอบคัดเลือกในวิชาบังคับ 3 วิชา ประกอบด้วย ภาษาและสังคม, วิทย์และคณิตและวาดเส้นมัณฑนศิลป์ โดยน้องๆ สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้สูงสุดถึง 7 วิชาในคณะ 

0

Blog

รวมๆจัดว่าค่าตอบแทนวิชาชีพใช้ได้-ดีมากๆ(ดีจนน่าตกใจ ถ้าได้เป็นอาร์ตไดเรกเตอร์ดังๆ) ไม่ตกงานแน่ๆ แถมรับงานได้อีก อันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของคนที่เรียนสายวิชาชีพ อย่างน้อยก็อุ่นใจว่าสามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียว เพราะมี Skill ติดตัว

0